Personuppgiftsinformation
 
 
Malte Månson Verkstäder samlar likt alla företag in vissa personuppgifter om våra kunder, för att kunna tillgodose deras behov och önskemål. 

De uppgifter som sparas hos oss vid besök på våran hemsida är följande och knyts inte till enskild individ, utan sparas endast som statistiskt dataunderlag. Informationen sparas i 14 månader och tas sedan automatiskt bort. Se avsnitt Cookies om du vill förhindra detta.
 
  • Ungefärlig plats som besökaren befinner sig på.
  • Om någon är återkommande/förstagångs besökare.
  • Vilken webbläsare som använts.
  • Om dator/mobil eller platta användes för besöket. 
 
Information som självmant fylls i via våra formulär, används endast till kontakt om detta har efterfrågats genom att fylla i formuläret.
 
För ytterligare information gällande hur vi behandlar personuppgifter för dig som redan är kund hos oss, hänvisar vi till vårat informationsdokument nedan.
 
 

MALTE MÅNSON VERKSTÄDER AB

Fakturaadress
C/O BGC
BGC-id: FOR 1883
205 36 Malmö
E-faktura: BG-PB1@maildrop.wm.net
(OBS.Endast en PDF-faktura per mail)

Postadress huvudkontor
Malte Månson Verkstäder AB
Berglundavägen 10A
702 36 Örebro

Sociala nätverk


Övriga hemsidor

www.maltemanson.com