Välkommen!
 

Malte Månson Verkstäder är en märkesoberoende verkstadskedja för tunga fordon där kvalitet och nöjda kunder är ett självklart fokus. Våra anläggningar finns i mellersta och södra Sverige, från Gävle i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Örebro.

Under våren 2019 lanserade Malte Månson-koncernen ett kompletterande verkstadskoncept i Uppsala – Malte City – med inriktning på transportbilar upp till 3,5 ton. Efter förvärvet av Hylast är vi verksamma på 13 orter med 14 anläggningar i landet. Antalet medarbetare i koncernen uppgår till cirka 125 och omsättningen för 2019 beräknas till cirka 250 MSEK.

Vi erbjuder service för alla märken av lastbilar och är auktoriserade på flera orter för MAN, Mercedes, Iveco och DAF. Vi erbjuder även tjänster inom flera områden, exempelvis färdskrivare, släcka 2:or, tung kyla, alkolås med mera. Vi arbetar med märkesbundna diagnosinstrument för bl.a. Volvo och Scania.
 

 
Nyheter
 
Malte Månson expanderar till Stockholm och förvärvar Hylast
Malte Månson förvärvar Hylast AB i Jordbro i södra Stockholm, en av Sveriges största märkesoberoende verkstäder för tunga fordon.

-Nu täcker vi landets största marknadsområde med en välkänd verkstad med ett tjugotal professionella mekaniker som hanterar alla märken på lastbilssidan, säger Staffan Lindewald
 
Tillskottet kommer för koncernens del innebära en ökning av omsättningen på årsbasis med drygt 40 MSEK. Hylasts starka varumärke ska leva vidare i koncernen, helt enkelt för det signalerar kvalitet i branschen
Malte Månson utökar sina auktorisationer för färdskrivare
Malte Månson utökar nu sin auktorisation för färdskrivare till att även innefatta dem nya smarta färdskrivarna 1C från Stonerdige och VDO

MALTE MÅNSON VERKSTÄDER AB

Fakturaadress
C/O BGC
BGC-id: FOR 1883
205 36 Malmö
E-faktura: BG-PB1@maildrop.wm.net
(OBS.Endast en faktura per fil)

Postadress huvudkontor
Malte Månson Verkstäder AB
Berglundavägen 10A
702 36 Örebro

Sociala nätverk

Övriga hemsidor

www.maltemanson.com